RURY i RUROCIĄGI

Ochrona rur przed zamarznięciem oraz utrzymania żądanej temperatury przesyłanego płynu

Rury wodociągowe i sanitarne są ważnym elementem każdego budynku. Niespodziewana awaria może okazać się bardzo kłopotliwa i kosztowna. Zastosowanie ogrzewania rur eliminuje ryzyko nagłych i nieoczekiwanych problemów związanych z pojawieniem się mrozów.

Ogrzewanie rurociągów przeznaczone jest do ochrony przed zamarzaniem, którego skutkiem może być przerwa w dostawie wody lub pęknięcie rur.

Uzupełnia ono straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia.

Systemy grzewcze mogą być instalowane na rurach, przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych budynków dowolnego przeznaczenia oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych.

Systemy ogrzewania rurociągów stosowane są do:

ochrony rur przed zamarzaniem:

  • instalacji wodociągowych,
  • instalacji tryskaczowych,
  • instalacji hydrantowych,
  • rur kanalizacyjnych.

utrzymywania żądanej temperatury przesyłanego płynu:

  • z ciepłą wodą,
  • z płynami o dużej lepkości,
  • z płynami zawierającymi tłuszcze.

Kable grzejne mogą być instalowane na rurach wykonanych z:

  1. metali (stal, żeliwo, miedź itp.)
  2. tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP itp.).

Korzyści ze stosowania systemów grzewczych to m. in.:

brak zamarzania wody lub innych płynów w rurach,

przepustowość rurociągu niezależna od temperatury,

możliwość instalacji rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości,

bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym,

eliminacja zagęszczania lub zestalania się płynów zawierających tłuszcze lub płynów o dużej lepkości,

dostawa ciepłej wody o temperaturze niezależnej od warunków atmosferycznych.