ROLNICTWO

Stajnie i chlewnie

Nowoczesne metody hodowli zwierząt wymagają utrzymania optymalnej temperatury zapewniającej szybki przyrost wagi. Marznięcie prosiąt leżących na podłodze, zwłaszcza w pierwszych dniach po porodzie, powoduje znaczne spowolnienie ich wzrostu oraz zwiększa prawdopodobieństwo zachorowań. Utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach hodowlanych można zapewnić instalując w posadzce kable grzejne.

W zagrodach dla macior przez pierwsze dwa dni po porodzie musi być utrzymywana temperatura około 30°C. W ciągu następnych czterech tygodni temperatura powinna zostać zmniejszona do 18°C. Regulację taką może zapewnić elektryczny system grzewczy współpracujący z termostatem.

Ogrzewanie posadzek w pomieszczeniach dla kurcząt jest również korzystnym rozwiązaniem. Równomierne rozgrzanie podłogi może wyeliminować konieczność ogrzewania całego budynku, co znacznie zmniejsza zużycie energii.

Inne korzyści to przede wszystkim bardziej suche i czyste otoczenie, które sprzyja rozwojowi kurcząt i zapobiega powstawaniu agresji u ptaków. Właściwa temperatura zapobiega także wielu chorobom. Ponadto, szybkie wysychanie odchodów ułatwia czyszczenie kurnika i przygotowanie go do przyjęcia nowych kurcząt.

Systemy grzewcze mogą być stosowane w zagrodach dla prośnych macior, w kurnikach, farmach hodowlanych i w innych pomieszczeniach dla zwierząt.

Ogrzewanie gleby

Ogrzewanie gleby w szklarniach skraca okres wegetacji i przyspiesza wzrost roślin. Ogrzewanie można rozpocząć wczesną wiosną, co przyspieszy rozpoczęcie okresu wegetacji i umożliwi szybsze owocowanie. Ogrzewanie gleby późną jesienią przedłuży okres efektywnego wykorzystania szklarni.

System grzewczy umożliwia także uprawę roślin tropikalnych wymagających podwyższonej temperatury gruntu.

Do wykonania instalacji grzewczej mogą być stosowane kable załączane przez termostat elektroniczny współpracujący z czujnikiem temperatury gruntu.

Instalacje do ogrzewania gleby mogą być także stosowane w inspektach nasiennych i reprodukcyjnych.