OFERTA DLA FIRM

ANALIZA PARAMETRÓW SIECI

BADANIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

BADANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V
prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA
(w zależności od użytych cęgów prądowych)
częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz
moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S)
współczynnik mocy (PF), cosφ
harmoniczne (do 40-tej w napięciu
i prądzie)
współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia
test kolejności faz
test kierunku obrotów silnika

impedancja pętli zwarcia
(również w obwodach z wyłącznikami RCD)
parametry wyłączników RCD
rezystancja izolacji
rezystancja uziemienia
ciągłość połączeń ochronnych
i wyrównawczych
pomiar oświetlenia

oględziny
sprawdzenie biegu jałowego
badanie przewodu PE
badanie rezystancji izolacji
pomiar mocy P i S, współczynnika mocy PF, poboru prądu i napięcia