INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KONCEPCJA

WYKONANIE

BADANIE

Przygotowujemy koncepcję wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej, która łączy najbardziej optymalne rozwiązania w tym również instalacje Smart Home.

Montujemy instalacje elektryczne,
instalacje oświetleniowe, połączeń wyrównawczych, uziemień i odgromów oraz montujemy osprzęt.

Wykonujemy pomiary elektryczne niezbędne do oddania budynku do użytku oraz ubezpieczenia domu.

SERWIS GWARANCYJNY