CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Bezpiecznie dla zdrowia i lżej dla portfela

Elektryczny system grzewczy do ciepłej wody użytkowej utrzymuje odpowiednią temperaturę zasilania w wodę oraz zapewnia należytą dezynfekcję zapobiegającą rozwojowi bakterii Legionella. 

Najnowsze europejskie przepisy budowlane (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 oraz CIBSE TM13) wymagają, aby systemy ciepłej wody użytkowej gwarantowały jak najwyższy komfort, wydajność oraz kontrolę pod kątem obecności bakterii Legionella. Oznacza to, że każdy scentralizowany system wodny w budynku powinien być chroniony przed bakterią Legionella, nie tylko poprzez skuteczną filtrację oraz dezynfekcję, lecz również poprzez utrzymywanie temperatury wody w obrębie granic kontrolnych dla planu zarządzania ryzykiem obecności bakterii legionella.

Systemy ogrzewania rur zapewniają dostępność ciepłej wody we wszystkich kranach. Przekłada się to również na zmniejszenie strat wody, ponieważ woda ciepła dostępna jest natychmiast. Rozwiązanie to może być stosowane w systemach ciepłej wody użytkowej (CWU) zaopatrywanych przez niskotemperaturową sieć ciepłowniczą (NSC) tworząc niedrogi i energooszczędny system zasilania w wodę.

Początkowy koszt inwestycji w system CWU bez cyrkulacji to w przybliżeniu o 50% mniej rur, izolacji, zaworów oraz pomp, ponieważ nie ma konieczności wykorzystywania rur powrotnych ani izolacji. Oznacza to, że nie potrzebna jest dodatkowa przestrzeń na umieszczenie rur powrotnych, co pozwala uzyskać więcej miejsca na kanały technologiczne.

Kable grzejne zapewniają zasilanie wtedy, kiedy jest ono potrzebne dostosowując moc wyjściową do temperatury otoczenia. Ponadto możliwe jest stosowanie mniejszych kotłów dla CWU, dzięki czemu w rezultacie uzyskamy mniejsze straty ciepła w obrębie układu.